ทั้ง 40 ทีม จะได้ Up(Le)vel ความรู้ใหม่ๆ Upskill ให้ตัวเอง ในกิจกรรม Boot Camp 3 วันเต็ม (27-29 ตุลาคมนี้) ติวเข้ม ปั้นไอเดียให้เป็นจริง

กิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่
✅Lecture
✅Workshop with Mentor
✅Maker Clinic

ที่จะช่วยพัฒนาความรู้แบบอัปเวลจากวิทยากรที่หลากหลาย เช่น
✅“เปิดมิติแฟชั่นไทย” โดย ดร.วุฒิไกร ศิริผล
✅“Design Thinking ใช้งานจริง” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, The S Curve
✅“การใช้ AI/ML ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดยทีม Google Thailand
✅“พื้นฐานงาน Branding Design สำหรับ Start-Up”
✅“นำเสนออย่างไรให้ได้เงินลงทุน”

สดช.สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประชันไอเดียช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ ปลุกพลัง Soft