แฟชั่นไทยในนิยามของผู้เข้าแข่งขัน “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” หมายถึงอะไร? และดิจิทัลจะทำให้แฟชั่นไทย โด่งดังไปทั่วโลกได้อย่างไร?

กิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่
✅Lecture
✅Workshop with Mentor
✅Maker Clinic

ที่จะช่วยพัฒนาความรู้แบบอัปเวลจากวิทยากรที่หลากหลาย เช่น
✅“เปิดมิติแฟชั่นไทย” โดย ดร.วุฒิไกร ศิริผล
✅“Design Thinking ใช้งานจริง” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, The S Curve
✅“การใช้ AI/ML ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดยทีม Google Thailand
✅“พื้นฐานงาน Branding Design สำหรับ Start-Up”
✅“นำเสนออย่างไรให้ได้เงินลงทุน”

สดช.สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประชันไอเดียช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ ปลุกพลัง Soft Power ไทย

Hackulture2023 #illuminateThai #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช.