4 ข้อสำคัญ เกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” มีอะไรบ้าง?

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้แนวทางกับผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันไว้ว่า “มรดกทางวัฒนธรรมไทยมีมานานแล้ว ทั้งที่จับต้องได้ และเป็นพฤติกรรมหรือประเพณีที่สืบทอดกันมา ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ถ้าเก็บรักษาไว้ในรูปแบบดิจิทัล ก็จะเก็บไว้ได้นาน เผยแพร่ได้เร็ว หลากหลายรูปแบบ
และน่าสนใจยิ่งขึ้น สดช. จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยระยะที่ 1 ได้รับการตอบรับอย่างดีแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จึงสานต่อระยะที่ 2 เน้นเรื่อง 5 F
ที่เป็น Soft Power ของไทย”

โดยเกณฑ์การคัดเลือก 40 ทีมในรอบแรกว่า อันดับแรกพิจารณาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เลือกมาแข่งขันว่าน่าสนใจขนาดไหน สองคือเทคโนโลยีที่เลือกมาใช้กับการนำเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมนั้นๆว่าเหมาะสมหรือไม่ สามคือแนวคิดสร้างสรรค์ และสี่ สิ่งที่คิดขึ้นมานั้นสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจหรือสังคมได้อย่างไร

มาช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท และคว้าโอกาสนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน ลุ้นการเติบโตเป็น Start Up หน้าใหม่
หมดเขต 30 กันยายน 2566 สมัครได้ที่ www.hackulture.com #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #hackulture2023 #illuminatethai #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช