รางวัล

รางวัลจากการแข่งขัน

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
    เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
    เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ