ข้อมูลวัฒนธรรม

งานวัด

ประเภท

จับต้องไม่ได้

หมวดหมู่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล

ชื่อผลงาน

Metempta

เนื้อหา

งานวัดเป็นงานประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เต็มไปด้วยสีสัน อาหาร ของเล่น และที่ขาดไม่ได้คือการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน ดึงดูดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้านในธีมงานวัด มีหลายประเภท เช่น

 1. การละเล่นที่ใช้ทักษะ
  ตักไข่: ฝึกสมาธิ ความอดทน และความแม่นยำ
  ยิงปืนฉุบ: ฝึกการตัดสินใจ ไหวพริบ และความว่องไว
  เป่ายาง: ฝึกกล้ามเนื้อแก้มและปอด
  เดินกะลา: ฝึกการทรงตัว
  โยงใยแมงมุม: ฝึกการทำงานเป็นทีม
  ชักเย่อ: ฝึกความแข็งแรง
 2. การละเล่นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
  ต่อเพลง: ฝึกทักษะการฟัง การคิด และความจำ
  ร้องเพลงพื้นบ้าน: ฝึกการร้องเพลง
  เล่นขายของ: ฝึกการคิด การพูด และความคิดสร้างสรรค์
  เล่นบทร้อง: ฝึกการจำบทกลอน
 3. การละเล่นที่สนุกสนาน
  ม้าก้านกล้วย: ฝึกการทรงตัว
  กระโดดหนังยาง: ฝึกความว่องไว
  เล่นอีโต้: ฝึกการทรงตัว
  งูกินหาง: ฝึกการวิ่ง
  แย่งธง: ฝึกการทำงานเป็นทีม
 4. การละเล่นที่เสริมสร้างความสัมพันธ์
  เล่นซ่อนหา: ฝึกการสังเกต
  เล่นหมากเก็บ: ฝึกการคิด การวางแผน และความอดทน
  เล่นว่าว: ฝึกการทำงานเป็นทีม
  การละเล่นพื้นบ้าน ล้วนมีเสน่ห์และคุณค่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ พัฒนาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  นอกจากนี้ ยังมีการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและวัฒนธรรม

ตัวอย่างการจัดการละเล่นพื้นบ้านในงานวัด จัดซุ้มเกมต่างๆ แจกรางวัลผู้ชนะ แต่งกายด้วยชุดไทย เปิดเพลงพื้นบ้าน ประดับตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ การละเล่นพื้นบ้าน ช่วยสร้างบรรยากาศงานวัดให้น่าสนใจ สนุกสนาน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

ผลงานต่อยอด

สร้างเกม sandbox 3D ในรูปแบบวัฒนธรรมไทยผ่านธีมงานวัด โดยผู้เล่นสามารถแต่งกายแฟชั่นไทยในรูปแบบงานวัด โดยผู้เล่นสามารถเลือกโซนได้ เช่น โซนไหว้พระทำบุญ โซนการละเล่นงานวัด โซนอาหารงานวัด โซนแฟชั่นการแต่งกาย ทำให้ผู้เล่นสามารถซึมซับวัฒนธรรมไทยผ่านตัวเกม

บุคคล/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1. นายศุภณัฏฐ์ เจริญปัญญานันท์
2. นางสาวอังศุมาลิน ทำบุญ
3. นายกฤษวรรณ ศรีเชียงสา
4. นางสาวนฤมล ลุนบุรมย์
5. นายกิตติธัช แก้วดำ
6. นางสาววันวิสา ชินภาส

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300