ผลงานของแต่ละทีมจะต่อยอดอย่างไร ? ในมุมมองของ 7 คณะกรรมการ

ผ่านไปแล้ว สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) คราวนี้มาลองฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้าง  ว่าผลงานของแต่ละทีมเป็นอย่างไร และจะต่อยอดอย่างไรได้บ้าง เริ่มจาก

คุณธีรวุฒิ  ธงภักดิ์

รองเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

“ชื่นชมผลงานของทุกทีม ที่แม้จะมีเวลาจำกัด แต่ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่นำวัฒนธรรมไทยในเรื่องแฟชั่นไทยมาผสมผสานกับดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งทุกผลงานสามารถนำไปต่อยอดได้ และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยได้ในอนาคต”

✅แฟชั่นไทยจะไปอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างไรบ้าง ? 

✅ไอเดียของทั้ง 12 ทีมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากกิจกรรมแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” จะสร้าง Soft Power ให้แฟชั่นไทยปังขนาดไหน ?

✅คณะกรรมการตัดสินฯ มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ?

คุณบุญชัย  วงศ์บวรเกียรติ

ผู้ร่วมก่อตั้ง  บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด“โครงการนี้ช่วยจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจและนำวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์และเผยแพร่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ส่วนภาคประชาชน เริ่มมีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทยจะกลายเป็นพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทย หรือเป็น Soft Power ที่น่าสนใจมาก”

ในขณะที่ คณะกรรมการตัดสินอีกท่านหนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการต่อยอดไอเดีย เพื่อพัฒนาให้ผลงานของทั้ง 12 ทีม มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ไว้ว่า….

“ประทับใจผลงานของหลาย ๆ ทีม มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ สามารถต่อยอดและยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยได้ แต่อาจต้องเพิ่มไอเดียหรือแนวคิดให้ชัดเจนหรือเพิ่มลูกเล่นให้น่าดึงดูดกว่านี้ แต่ก็ถือว่ามีโอกาสเติบโตเป็น Start-Up”

คุณภัทรพล  เมืองมลมณีรัตน์AVP – Operation   บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

แล้วผลงานของทั้ง 12 ทีม น่าสนใจหรือจะต่อยอดอย่างไร เพื่อเป็น Start-Up ด้านแฟชั่นไทย ?

คุณสรีน่า  ตัน

ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ผลงานของทุกทีมน่าสนใจมาก ถ้ามีองค์กรเข้ามาสนับสนุน แนะนำ Business Model มีที่ปรึกษาช่วย ผลงานก็น่าจะพัฒนาต่อไปได้ สำหรับวัฒนธรรมไทยต้องบอกว่า สารตั้งต้นคือดีอยู่แล้ว แต่อาจขาดช่องทางในการสร้างการรับรู้ ถ้านำดิจิทัลเข้ามาช่วยและทำให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ก็จะน่าสนใจขึ้น”

คุณพิสิฐ  กรรณวัฒน์

Field Sales Representative  บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

“ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาสร้างสรรค์ หรือยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายขึ้น น่าสนใจขึ้น เป็นประโยชน์กับทุกคน หวังว่าในอนาคต จะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีก”

คราวนี้ลองมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่อยู่ในแวดวงการศึกษาดูบ้าง

“การที่คนรุ่นใหม่นำทุนทางวัฒนธรรมไทย มาต่อยอดผ่านแนวคิดและนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสนิยมของโลก จะทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงแฟชั่นไทยได้ง่ายขึ้น เห็นความสวยและเห็นถึงศักยภาพของแฟชั่นไทย สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจด้านแฟชั่นได้อีกมากมาย”

คุณอภิชญา  อังคะวิภาต  

อาจารย์วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

และอีกหนึ่งในความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ตัดสินกิจกรรมแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

หม่อมหลวงลือศักดิ์  จักรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

“จากการนำเสนอผลงาน เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าได้จริง สิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา คือการพัฒนาด้านความเข้าใจความต้องการของตลาด และการต่อยอดสู่ธุรกิจที่แข่งขันได้จริงอย่างยั่งยืน”

แฟชั่นไทยจะไปอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างไรบ้าง? สามารถเข้าชมผลงานของทั้ง 12 ทีมที่ชนะการแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” ได้ที่ www.hackulture.com

#Hackulture2023 #illuminateThai #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช.