Cocoon สร้างคลิปการ์ตูน “น้ำใจ” พาแต่งตัว พาเที่ยว

✅ เที่ยวไทย เที่ยวไหนดี ควรแต่งตัวอย่างไร

✅ แฟชั่นแบบไทย ผ้าไทยและชุดไทย 4 ภาคเป็นอย่างไร

✅ พาแต่งตัว พาเที่ยว ด้วยการ์ตูน Animation ช้างน้อย “น้ำใจ”

Viral Clip นำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ของทีม Cocoon จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สาขาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) หัวข้อ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

ทีม Cocoon สร้างคลิปสื่อมัลติมีเดีย พาแต่งตัว พาเที่ยว ด้วยการ์ตูน Animation ช้างน้อย “น้ำใจ” ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็นผู้ช่วยสร้าง Plan ท่องเที่ยวไทย ให้ข้อมูลและแนะนำการแต่งกายให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยว โชว์ไอเดียการแต่งผ้าไทยและชุดไทย 4 ภาค หวังสร้างชื่อจากสื่อมัลติมีเดีย สู่ Art Toy กล่องสุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.hackulture.com  #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #illuminatethai #Hackulture2023 #hackulture #แฟชั่นผ้าไทย #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช #SoftpowerThailand #arttoys #กล่องสุ่ม #ชุดไทยสี่ภาค