ไม่รู้จะใส่ชุดไหนดี Y2Thai ช่วยคุณได้

✅ไม่รู้จะใส่ชุดไหนดี ?

Y2Thai ช่วยคุณได้

ทำหน้าที่เสมือนเป็น Fashion Stylist ส่วนตัว ให้คุณ ผ่านคลิปสั้นบน Tiktok

สร้างกระแสแต่งผ้าไทยให้สนุก ด้วยการ์ตูน Animation ไทยโมเดิร์นไลฟ์

❤️Mix & Match ลุคให้คุณ

❤️หาร้านให้คุณ

❤️เที่ยวไปกับคุณ

ชมผลงานสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ 

จากทีม Y2Thai มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

สาขาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

จากกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) หัวข้อ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

แฟชั่นไทยเมื่อรวมกับไอเดียสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล 

จะน่าสนใจ และแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ 

เพื่อให้เป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างไร?

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.hackulture.com  

#Hackulture2023 #illuminatethai #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช