เครื่องประดับจักสานกับความเชื่อ อยาก “มู” ต้อง “มี” ของทีม Moody

✅ จุดเริ่มต้น…ความเชื่อจากภูมิปัญญาไทยที่สวยงามสะท้อนภูมิปัญญาเชิงช่าง บ้านป่าบง จังหวัดเชียงใหม่

✅สู่หัตถกรรมไม้ไผ่จักสาน เครื่องประดับสายมู…อยาก “มู” ต้อง “มี”

Viral Clip นำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ ของทีม Moody(มูดี้) ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สาขาสื่อมัลติมีเดีย ระดับประชาชนทั่วไป จากกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) หัวข้อ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

เครื่องประดับไม้ไผ่จักสานกับความเชื่อ อยาก “มู” ต้อง “มี” ของทีม Moody  นำเสนอในรูปแบบ Digital Content ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เผยแพร่ Content และเปิด Shop ให้สื่อโซเชียลมีเดีย  อาทิ Facebook Instagram Tiktok Website เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ ก่อนที่วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าเหล่านี้จะลืนหายจนจะไม่มีใครรู้จัก

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.hackulture.com  #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #illuminatethai #แฟชั่นผ้าไทย #Hackulture2023 #hackulture #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช #SoftpowerThailand #สายมู #แฟชั่นสายมู