“ลองทิพย์” AR Fitting Room กับ Crowdmart Thailand

มาร่วมยกระดับแฟชั่นไทย สู่ Lifestyle ใหม่

ด้วยแอปพลิเคชัน Crowdmart Thailand

สื่อมัลติมีเดีย 3D Motion 

✅Shopping Online สินค้าทางภูมิปัญญาผ่านแอปพลิเคชัน

✅รวบรวมมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในพื้นที่ 4 ภาค 10 จังหวัด

✅รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✅เปิดประสบการณ์ลองชุดเสมือนจริง “ลองทิพย์” AR Fitting Room

ชมผลงานสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ จากทีม Crowdmart Thailand

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาสื่อมัลติมีเดีย ระดับประชาชนทั่วไป

จากกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) หัวข้อ “Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

สดช.อยากให้คุณได้เปิดประสบการณ์ ยกระดับแฟชั่นไทยด้วยภูมิปัญญาผ้าไทยทั่วประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปกับทีม Crowdmart Thailand 

“แอปเดียวทั่วไทย มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยทั่วโลก”

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.hackulture.com

#อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #Hackulture2023 #hackulture #ผ้าไทยใส่สนุก #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  #สดช #ดิจิทัล #แฟชั่นผ้าไทย