ประกาศผล 12 ทีมสุดท้าย ไอเดียสุดว้าวที่ได้ไปต่อ

12 ทีมสุดท้าย ไอเดียสุดว้าว Pitch พิชิตใจคณะกรรมการ ผ่านสู่รอบ Grand Pitching  

“Hackulture 2023 illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล” 

แฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ ให้ดังไกลระดับโลก

✅ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา / สาขาเทคโนโลยี

• Metempta มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

• The Board ThaiGuideGame สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

• 4DEV มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

✅ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา / สาขาสื่อมัลติมีเดีย 

• Cocoon มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

• Thai Style มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

• Y2Thai มหาวิทยาลัยศิลปากร

✅ระดับประชาชนทั่วไป / สาขาเทคโนโลยี   

• Fash.Design 

• DM-TRU Warrior 

• Fashion Verse 

✅ระดับประชาชนทั่วไป /  สาขาสื่อมัลติมีเดีย      

• CrowdMart Thailand 

• FA DPU  

• Moody (มูดี้) 

ติดตามการแข่งขันในรอบ Grand Pitching ได้เร็วๆนี้  www.hackulture.com

#Hackulture2023 #illuminateThai #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช.