เชิญชวน นักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์โชว์ไอเดียสร้างสรรค์

เชิญชวน นักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ มาช่วยกันแฮกแฟชั่นไทยด้วยวัฒนธรรมและดิจิทัลคอนเทนต์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา และโอกาสนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญชวนนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า โชว์ไอเดียเจ๋งๆ ปลุกพลัง Soft Power ไทย ให้ดังไกลระดับโลก กับการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์  Hackulture 2023 หัวข้อ  “illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”  โดยใช้ทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย อันประกอบไปด้วย สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นไทย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

มีการจัดแข่งขัน 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (มัธยม / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี) และระดับประชาชนทั่วไป (ประชาชนทั่วไป / ปริญญาโท / ปริญญาเอก)  สมัครเป็นทีม รวมกลุ่ม 4-6 คน  มีการแข่งขัน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล: คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือปรับปรุงชิ้นงานกระบวนการที่มีอยู่เดิมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สร้างความสะดวกสบายหรือเพิ่มมูลค่าเชิงการตลาด เช่น Application Game นวัตกรรมที่ใช้ใน Platform ที่มีอยู่เดิม AR VR นวัตกรรมที่ใช้การ Coding เทคโนโลยีบล็อกเชน และอื่น ๆ  และสาขาสื่อมัลติมีเดีย: สร้างสรรค์ชิ้นงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างกรอบความคิดใหม่ นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง อาทิ แอนิเมชัน โมชันกราฟิก 2D 3D Motion ภาพยนตร์สั้นที่มีการใช้ Computer Graphic เป็นองค์ประกอบในการนำเสนอ และอื่นๆ  

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม- 30 กันยายน 2566  สมัครได้ที่ www.hackulture.com สอบถามเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/dchthackulture หรือdcht2@event.hackulture.com  เบอร์โทรศัพท์ : 099-4946664

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารบริษัทดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย และทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกทุกทีมจะได้รับทุน Smart Skills หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทดิจิทัลชั้นนำระดับโลก มูลค่าประมาณ 5,700 บาท โดยมอบให้กับสมาชิกในทีมทุกคน

#Hackulture2023  #illuminateThai  #อัปเวลแฟชั่นไทยด้วยดิจิทัล #สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ #สดช.